İhaleport
Button
 
 
İhale Arama
Tür :
Şehir :
İhale Tarihi :
 
Anasayfa/Kiralama ve İşletme Hizmetleri İhaleleri

KANTİN VE ÇAYOCAĞI KİRALAMA 

Şehir :Bursa
İlçe :Gemlik
Kurum :GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ
Dosya No :3400-
Cinsi :Kiralama ve İşletme Hizmetleri İhaleleri
Açıklama :KANTİN VE ÇAYOCAĞI KİRALAMA
İhale Tarihi :22.03.2012 Saat: 10:30
Detaylar :
KANTİN VE ÇAYOCAĞI KİRALAMA
Resimi büyütmek için tıklayınız...
İlan Metni :   

İLAN T.C GEMLİK KAYMAKAMLIĞI BURSA M.AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİNDEN KANTİN VE ÇAYOCAĞI KİRALAMA İHALESİ Bursa M.Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 2012 -2015 yılları Kantin ve Çayocağı kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 c Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 1- İdarenin : Orhaniye Mah. Çevre yolu üstü No:278 Gemlik/Bursa 224 5173400- 5173403 a) Adresi b) Telelon ve Faks Numarası 2- İhale Konusu İşin a) Niteliği. Türü ve Miktarı b) Yapılacağı Yer c) Süresi 3- İhalenin a) Yapılacağı Yer b) Tarih ve Saati Kantin ve çayocağının kiraya verilmesi. Üzennde çelik konteynır önü açılarak kısmen uzatılmış ve pımapen ve camla kapatılmış 45.60 metre kare yüzölçümlü bina bulunmaktadır. İhale 3 yıl (36 ay) dır. . Sahil binası kantin ve çayocağı : İşe başlama tanhı 15.04.2012. işin bitiş tanhi 15.04.2015 : Bursa M.Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Baştabipliği Toplantı Salonu (Orhaniye Mah. Çevre yolu üstü No:278 Gemlik/Bursa : 22.03.2012-1030 4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler: a)% 20 oranında Geçici teminat tutarı 752.02 TL yi hastanemiz veznesine veya Gemlik Ziraat Bankası Şubesindeki iban NO TR 4200010000 6309976730-5001 Nolu Hesap Numarasına yatırılması ve makbuzunu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş geçici teminat mektubu teklif dosyasında verilecektir b) İkamet İlmühaberi ve nüfus cüzdan örneği (T.C kimlik numarasını belirtir) c) Tebligat için Türkiye de adres göstermek d)Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişiliğin vergi Kimlik numarası ile idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzen mesleki kuruluştan, ihalenin yapılacağı yıl içerisinde alınmış Sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını göstenr noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermelen ve tüzel kişiliğin tebligat adres beyanı, e) Kamu tüzel kişilerinin ise tebligat için Türkiye de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bıldırmelen ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kışılenn tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge. f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen sureler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla sureyle hapis cezası veya affa uğramış olsa bile devletin güvnhğıne karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar milli savunmaya karşı suçlar devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvem kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma edinim ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerim aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına (Özel Hukuk Tüzel kişilerde tüm ortaklar dahil (halka açık kısmı hariç) dair taahhütname g) Gerçek kişilerden kantin işletmeciliği, ustalık veya kalfalık belgesi. Özel hukuk tüzel kişilerin kiralama konusu ışın faaliyetleri arasında yer aldığına dair ana sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi. 5- İhale dokümanı bedelsiz olup. Şartname ve ihale dosyaları, mesai saati içerisinde Bursa M.Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Satınalma bınmınde görülebilir yada alınabilir İhale dokümanın posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmaması veya geç ulaşmasından ya da dokumanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz İLAN OLUNUR. wwwDıkgovtr B-1318 CİNSİMUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI İHALE TARİHİ VE SAATİ Kantin ve çayocağı kiralama 3.760.08752.0222 032012-10:30

 
Anasayfa|Hesabım|ihale Port Nedir?|SSS|İletişim
ihale | ihale bülteni | ihaleler | ihale haber | kurum ihale | kamu ihaleleri | kantin ihaleleri | belediye ihaleleri | araç ihaleleri | devlet ihaleleri | resmi ihaleler | özel ihaleler | satış ihaleleri | güvenlik ihaleleri | hizmet ihaleleri | kik ihale ilanları | kik ihale | ihale bilgi | araç kiralama ihaleleri | hastane ihaleleri | hizmet alımı ihaleleri | ihale 2011 | ihale ilanı | ihale ilanları | ihale net | inşaat ihaleleri | kik ihaleleri | kik kamu ihaleleri | kurum ihale | okul ihaleleri | tsk ihaleleri | yemek ihaleleri | ihale bul | ihale dergisi | kamu ihale bülteni

 

proticaret.net e-ticaret sistemiyle hazırlanmıştır.