İhaleport
Button
 
 
İhale Arama
Tür :
Şehir :
İhale Tarihi :
 
Anasayfa/Gayrimenkul İhaleleri

ARAÇLAR SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEK 

Şehir :Kocaeli
İlçe :İzmit
Kurum :KOCAELİ DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZMİT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No :BELİRTİLMEMİŞ
Cinsi :Araç Ve İş Makinaları İhaleleri
Açıklama :ARAÇLAR SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEK
İhale Tarihi :22.02.2011 Saat: 09:00
Detaylar :
ARAÇLAR SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEK
Resimi büyütmek için tıklayınız...
İlan Metni :   

KOCAELİ DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZMİT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞI YAPILACAK ARAÇLAR SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR 1- Yukarıda tapu bilgileri verilen Hazineye ait taşınmazların satışı ve kiraya verme işi ile Hazineye ait taşınırların (araçların ve muhtelif cins ağaçların) satışı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Tepecik Mahallesi. İstiklal Caddesindeki Kocaeli Defterdarlığı Ek Hizmet Binasındaki İhale Odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda ihaleleri yapılacaktır. 2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar, a- Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler). b-Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah Senedi) c- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (Adres Beyanı) d- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri. özel hukuk Tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya mesleki kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgeleri ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını, gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri. 3- İhale ile ilgili dosyanın şartnamesi mesai saatleri dahilinde Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğü servisinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir. 4- ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. 6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 7- Satışı yapılacak araçlar ve dikili vaziyetteki muhtelif cins ağaçların satış bedeli peşin ödenecek olup. satışıyla ilgili her nevi vergi, resim ve harçlar ile alım satım, yerinden alma giderleri alıcıya aittir.Ayrıca araçların trafiğe çıkış işlemlerine ait masraflar ve satış sonrası trafiğe uygunluk belgesi ile piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler de alıcıya aittir. 8- Satışı yapılacak taşınmazların istenilmesi halinde alıcısı tarafından ihale bedeli defaten (peşin) ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 1/4 'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki (2) yılda taksitle ödenebilir. Satışı yapılacak taşınmazlar için müşteriden KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca satılan taşınmaz mal satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. 9- ihale ilanı http://www.milliemlak.gov.tr ve http://vww.kocaelidefterdarligi.gov.tr adresinde görülebilir. www.blk.gov.tr Basın No:419 Sıra No Dosya NoPlaka NoCinsiMarkasıModeliŞasi NoMotor NoBulunduğu YerFiili DurumuTahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihiİhale Saati 141/6/334 AT 2448ÇekiciRenault2001VF622GVA000106 0 08 83M0424578Körfez Belediyesi yediemin otoparkıEkonomik omrunu Doldurmamış.50.000.0015.000.0022.02.201109:00241/6/234 UG 2582Frigofirik kasa Thermokinli yarı römork Fruehauf1999NMFCAAVVF021601Körfez Belediyesi yediemin otoparkıEkonomik omrunu Doldurmamış27.500.008.250.0022.02.201109:10S41/1/4341 E 9923KamyonetAnadol1976TOA55R202047202047Interteks Fuar arkası Adlı emanet garajıEkonomik omrunu Doldurmuştur.1.250.00375.0022.02.201109 20 SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALSıra No Dosya NoilçeCinsiMiktarı m3Bulunduğu YerAçıklamaTahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) ihale Tarihiihale Saati 141/4/17/6KandıraMuhtelif cins ağaçlar813.826 m3Kandıra Yulallı Deresi dereyaıağtKandıra ilçesi Yulaflı deresinde dere yatağında kendiliğinden yetişen dikili vaziyette bulunan 516.680 m3 Dişbudak. 81.811 m3 meşe. 74,538 m3 soğut 140,800 m3 kavak turu ağaçların satışı 41.850.0012.555.0022.02.201109:30 Sıra No Taşınmaz NoilçeMahalle/KöyAdaParselYüzölçümü Cm*) Hazine Hissesi ı " 1Vasfıİmar DurumuTahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) ihale Tarihiihale Saati 141070100251DerinceÇınarlı25907269.00TamArsaKonut Alanı31.000.006200,0022 02.201110:00241010114872KartepeUzuntarla3131600140.50ArsaTıcarettKonut Alanı14.050.003.512.5022.02.201110:10341010114873KartepeUzuntarta2941501.97TamArsaKonut Alanı25.100.006.275 0022.02.20111020441010114874KartepeUzuntarla28341106.63TamArsaKonut Alanı66400.0016.600.0022.02.201110:30(i41010114876KartepeUzuntarta28321106.35TamArsaKonut Alanı71.920.0011 980 0022 02.201110:40 Sıra No Taşınmaz NoilçeMahalle/KöyAdaParselYüzölçümü nr Kira SüresiKiraya verilecek yer ve alanıilk Yıl Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) ihale Tarihiihale Saati S41010114751İzmitYenidoğan1297207931 (Bir) YılSeka Devlet Hastanesi Hizmet binası içerisine 3 adet Otomatik Çay Kahve Makinesi konulmak üzere kiraya verilmesi 2.700.00675.0022.02.201110:50141010115815İzmitömerağa30142349.621 (Bir) YılSeka Devlet Hastanesi Semt Polikliniği Hizmet binası içerisine 1 ade Otomatik Cay Kahve Makinesi konulmak üzere kirava verilmesi. 900.00225.0022.02.201111.10241030100400Gölcükİnsaniye254117.676.003 (Uç) YılGölcük Devlet Hastanesi bahçesinde bulunan 50 nı ||k kısmın kantin yeri olarak kiraya verilmesi. 7.500.001.875 0022.02.201111:30

 
Anasayfa|Hesabım|ihale Port Nedir?|SSS|İletişim
ihale | ihale bülteni | ihaleler | ihale haber | kurum ihale | kamu ihaleleri | kantin ihaleleri | belediye ihaleleri | araç ihaleleri | devlet ihaleleri | resmi ihaleler | özel ihaleler | satış ihaleleri | güvenlik ihaleleri | hizmet ihaleleri | kik ihale ilanları | kik ihale | ihale bilgi | araç kiralama ihaleleri | hastane ihaleleri | hizmet alımı ihaleleri | ihale 2011 | ihale ilanı | ihale ilanları | ihale net | inşaat ihaleleri | kik ihaleleri | kik kamu ihaleleri | kurum ihale | okul ihaleleri | tsk ihaleleri | yemek ihaleleri | ihale bul | ihale dergisi | kamu ihale bülteni

 

proticaret.net e-ticaret sistemiyle hazırlanmıştır.