İhaleport
Button
 
 
İhale Arama
Tür :
Şehir :
İhale Tarihi :
 
Anasayfa/Yemek ve Mutfak Malzemeleri İhaleleri

18.000 KG SIĞIR (DÜVE) BUT ETİ ALIMI  

Şehir :Afyon
İlçe :Merkez
Kurum :AIYONKARAIHSAR BELEDİYESİ
Dosya No :BELİRTİLMEMİŞ
Cinsi :Yemek ve Mutfak Malzemeleri İhaleleri
Açıklama :18.000 KG SIĞIR (DÜVE) BUT ETİ ALIMI
İhale Tarihi :15.11.2011 Saat: 14:00
Detaylar :
18.000 KG SIĞIR (DÜVE) BUT ETİ ALIMI
Resimi büyütmek için tıklayınız...
İlan Metni :   

18.000 KG SIĞIR (DÜVE) BUT ETİ ALIMI AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 18.000 KG SIĞIR (DÜVE) BUT 1:11 ALIMI 47*4 sayılı Kamıı İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü İle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı hilgileı aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası: 2011:149717 1 »idarenin a>Adresi -Karaman Mahallesi Albay Rc*atıbğı AIYONKARAIHSAR BELEDİYESİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir. 7,2.İhaleye teklif verecek ohınlann ihale dokümanını Nalın almaları veya I KAP üzerinden e-im/a kullanarak İndirmeleri /orunludur. ».Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AFYONKARAIIİSAR BELEDİYESİ İHALE SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9.lstekliler tekliflerini, mal kalem-kaleınlcri için teklif birim lıyallar ü/erinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine İhale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri İçin teklif edilen bitim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı »çın tekitf verilecektir. lO.lsteklileı teklif ettikleri bedelin %.V'ünden az olmamak ü/ere kendi belirleyecekleri tutarda geçici leminar vereceklerdir. 11.Verİlen tekliflerin geçerlilik süresi, İhale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür. 12.Kımsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. BASİN AFY - 7ftl ilan Olunur. www.bik.j10v.tr

 
Anasayfa|Hesabım|ihale Port Nedir?|SSS|İletişim
ihale | ihale bülteni | ihaleler | ihale haber | kurum ihale | kamu ihaleleri | kantin ihaleleri | belediye ihaleleri | araç ihaleleri | devlet ihaleleri | resmi ihaleler | özel ihaleler | satış ihaleleri | güvenlik ihaleleri | hizmet ihaleleri | kik ihale ilanları | kik ihale | ihale bilgi | araç kiralama ihaleleri | hastane ihaleleri | hizmet alımı ihaleleri | ihale 2011 | ihale ilanı | ihale ilanları | ihale net | inşaat ihaleleri | kik ihaleleri | kik kamu ihaleleri | kurum ihale | okul ihaleleri | tsk ihaleleri | yemek ihaleleri | ihale bul | ihale dergisi | kamu ihale bülteni

 

proticaret.net e-ticaret sistemiyle hazırlanmıştır.